دستگاه تست کشش
تنظیم نیرو به صورت عددی ثابت جهت کنترل فشار یا کشش برای آزمون های دوام
1- کیفیت ساخت و قطعات بالا
2- قابلیت اتصال به کامپیوتر و رسم نمودار و محاسبات مورد نیاز آزمون و تهیه گزارش آزمون و پرینت نتایج
3- قابلیت استفاده همزمان از نمایشگر دستگاه و کامپیوتر به صورت همزمان و بدون تداخل
4- قابلیت خروجی نتایج تست از طریق HMI (نمایشگر دستگاه کشش)     
5- قابلیت محافظت در برابر اضافه بار و خطای اپراتوری
6- تامین نیرو از طریق servomotor کره ای
7- نرم افزار ساده برای کاربری و کالیبراسیون
8- دارای پشتیبانی نرم افزار و مکانیکی
9- لودسل ، PLC ، انکدر کره ای
10- قابلیت اتصال اکستنسیومتر
11- کاربری ساده
12- گیره طبق سفارش
13- محاسبه و رسم نمودار های نیرو جابجایی – نیرو زمان – تنش بر کرنش
14- 
15- محاسبه پارامتر های :
- ماکزیمم نیروی قابل تحمل max stress
- ماکزیمم ازدیاد طول و در صد ازدیاد طول
- استحکام کششی  yield
- مدول یانگماکزیمم نیروی قابل تحمل
- ماکزیمم مقدار ازدیاد طول
- درصد ازدیاد طول
- دوپهنی
- به هم فشردگی
- بررسی جداشوندگی لایه ها
- آزمون pullout

تست کشش- کشش یونیورسال - نرم افزار تست کشش - تست دوپهنی - تست به هم فشردگی - تست جداشوندگی - تست لوله - تست شلنگ

- لودسل  SEWHAبا ظرفیت      100 کیلوگرم الی 10 تن
- محدوده سرعت فک            1 الی 350 میلی متر بر دقیقه
- کورس حرکتی                 700 mm  ( قابل سفارش تا 1200 MM)
- دقت اندازه گیری نیرو         0.05 %   ظرفیت کل
- دقت اندازه گیری جابجایی   0.1 میلیمتر ​​​​​​​

دستگاه تست کشش
تنظیم نیرو به صورت عددی ثابت جهت کنترل فشار یا کشش برای آزمون های دوام
1- کیفیت ساخت و قطعات بالا
2- قابلیت اتصال به کامپیوتر و رسم نمودار و محاسبات مورد نیاز آزمون و تهیه گزارش آزمون و پرینت نتایج
3- قابلیت استفاده همزمان از نمایشگر دستگاه و کامپیوتر به صورت همزمان و بدون تداخل
4- قابلیت خروجی نتایج تست از طریق HMI (نمایشگر دستگاه کشش)     
5- قابلیت محافظت در برابر اضافه بار و خطای اپراتوری
6- تامین نیرو از طریق servomotor کره ای
7- نرم افزار ساده برای کاربری و کالیبراسیون
8- دارای پشتیبانی نرم افزار و مکانیکی
9- لودسل ، PLC ، انکدر کره ای
10- قابلیت اتصال اکستنسیومتر
11- کاربری ساده
12- گیره طبق سفارش
13- محاسبه و رسم نمودار های نیرو جابجایی – نیرو زمان – تنش بر کرنش
14- 
15- محاسبه پارامتر های :
- ماکزیمم نیروی قابل تحمل max stress
- ماکزیمم ازدیاد طول و در صد ازدیاد طول
- استحکام کششی  yield
- مدول یانگماکزیمم نیروی قابل تحمل
- ماکزیمم مقدار ازدیاد طول
- درصد ازدیاد طول
- دوپهنی
- به هم فشردگی
- بررسی جداشوندگی لایه ها
- آزمون pullout

تست کشش- کشش یونیورسال - نرم افزار تست کشش - تست دوپهنی - تست به هم فشردگی - تست جداشوندگی - تست لوله - تست شلنگ

- لودسل  SEWHAبا ظرفیت      100 کیلوگرم الی 10 تن
- محدوده سرعت فک            1 الی 350 میلی متر بر دقیقه
- کورس حرکتی                 700 mm  ( قابل سفارش تا 1200 MM)
- دقت اندازه گیری نیرو         0.05 %   ظرفیت کل
- دقت اندازه گیری جابجایی   0.1 میلیمتر ​​​​​​​