دستگاه  مقاومت در برابر شرایط زیست محیطی (ESCR)
1- مطابق با استاندارد ASDM D 1693
2- افزایش دما تا 100 درجه سانتیگراد
3- دقت دمایی 0.3 درجه سانتیگراد
4- حوزچه داخلی از جنس فولاد ضد زنگ
5- به همراه  : پرس دستی تهیه نمونه از لوله یا ورق
6- پرس ناچ زن دستی به همراه ساعت اندازه گیری عمق شیار
7- گیره به منظور خم کردن نمونه ها
8- انبر – تیوپ شیشه ای – نگهدارنده نمونه

escr - escr _ تست شرایط محیطی - بن ماری - دیجیتال
escr - escr _ تست شرایط محیطی - بن ماری - دیجیتال