دستگاه گراویمتری و دوزینگ
1-قابلیت اتصال یکپارچه دستگاه دوزینگ به سیستم گراوی متریک و به اکسترودر
2-مجهز به اخطاردهنده های کمبود مواد و عدم تزریق مستربچ به صورت مجزا      
3-سرعت بالا در عکس العمل تغییر شرایط تولید در دستگاه کنترل وزن تولید(گراویمتری)
4-کنترل خروجی اکسترودر یا کشنده در دستگاه کنترل وزن گراویمتری
5-کنترل خروجی در دستگاه کنترل تولید گراویمتری تا800Kg/h
6-کنترل توزین از طریق سروو موتور و یا استپ موتور کره ای
7-صفحه نمایشگر لمسی با نرم افزار ساده و کاربری آسان
9-قابلیت اتصال چند دوزینگ برای تغذیه  یک خط
8-سرعت عکس العمل بالا در تغییر شرایط تولید
10-نظافت و نصب آسان
11-لودسل و PLCکره ای

12- قابلیت ثبت شرایط کار دستگاه و خط تولید بر روی فلش مموری

gravimetric - دستگاه گراویمتری - دستگاه دوزینگ - کنترل انلاین وزن محصول - سیستم یکپارچه