دستگاه تست کوره الکتریکی تعیین درصد دوده
1- مطابق با استاندارد 17025
2- رنج دمایی تا 950 درجه سانتی گراد
3- کنترل از طریق نمایشگر 5 اینچ برند دلتا
4-  کابری آسان و انجام اتوماتیک آزمون طبق استاندارد
5-قابلیت ثبت نتایج آزمون بر روی فلش مموری
6-شیشه داخلی از جنس کوارتز
7-اسانسور حمل نمونه به داخل تیوپ المنت به صورت اتوماتیک
8-قابلیت استفاده از کوزه چینی به جای قایقک
9-قابلیت تست 3 نمونه به صورت همزمان
10- بدنه دستگاه دارای رنگ کوره ای
11- دارای روتامتر کنترل فلو گاز نیتروژن
12-به همراه لوازم و مواد بالا بردن خلوص گاز
13-انجام آزمون به صورت اتوماتیک ( انتخاب نوع آزمون در نرم افزار)
14- جدا کردن و حرکت شیشه به صورت اتوماتیک از طریق انتخاب ازمون
-به همراه رطوبت گیر
-محلول پتاس و پیروگالول

کوره - تعیین درصد دوده - کربن - 950 درجه سانتی گراد - کوارتز - کوره الکتریکی