دستگاه تست کشش تک ستون
تنظیم نیرو به صورت عددی ثابت جهت کنترل فشار یا کشش برای آزمون های دوام
1- کیفیت بالا در طراحی ساخت و قطعات 
2- قابلیت اتصال به کامپیوتر و رسم نمودار و محاسبات مورد نیاز آزمون و تهیه گزارش آزمون و پرینت نتایج
3- گیره طبق سفارش
4- کاربری ساده
5- قابلیت محافظت در برابر اضافه بار و خطای اپراتوری
6- تامین نیرو از طریق servomotor برند دلتا
7- نرم افزار ساده برای کاربری و کالیبراسیون
8- دارای پشتیبانی نرم افزار و مکانیکی
9- لودسل ،  ، انکدر ساخت  کره
10- قابلیت اتصال اکستنسیومتر
11- محاسبه و رسم نمودار های نیرو جابجایی – نیرو زمان – تنش بر کرنش

12- محاسبه پارامتر های :
- ماکزیمم نیروی قابل تحمل max stress
- ماکزیمم ازدیاد طول و در صد ازدیاد طول
- استحکام کششی  yield
- مدول یانگماکزیمم نیروی قابل تحمل
- ماکزیمم مقدار ازدیاد طول
- درصد ازدیاد طول
- دوپهنی
- به هم فشردگی
- بررسی جداشوندگی لایه ها
- آزمون pullout

تست کشش- کشش یونیورسال - نرم افزار تست کشش - تست دوپهنی - تست به هم فشردگی - تست جداشوندگی - تست لوله - تست شلنگ

- لودسل  SEWHAبا ظرفیت      50 کیلوگرم الی 500 کیلوگرم
- محدوده سرعت فک            1 الی 700 میلی متر بر دقیقه
- کورس حرکتی                 500 mm  ( قابل سفارش تا 800 MM)
- دقت اندازه گیری نیرو         0.05 %   ظرفیت کل
- دقت اندازه گیری جابجایی   0.1 میلیمتر ​​​​​​​