چیلر تانک آزمون  هیدرواستایک
1-کمپرسور ساخت اسلواکی
2- مخزن داخلی از استیل ضد زنگ
3- بدنه اهن رنگ کاری کوره ای استاتیک
4- کنترلر دما ساخت کره
5- سیستم گردش آب
6- ساخت در قدرت های متفاوت بر مبنای ابعاد مخزن آزمون
7 خنک کنندگی 1 الی 3 درجه در ساعت - بر اساس حجم اب