کپ استیل مناسب برای انجام آزمون هیدرو استاتیک و ترکیدگی
1- استیل ضد زنگ 304
2- دارای ورودی کوپلینگی
3- پرداخت کاری شده
4- در دو نوع ساده و اتوماتیک
در نوع اتوماتیک در هر سایزی نیاز به استفاده از کپ جازن نیست

کپ استیل - تست هیدرو استاتیک - تست ترکیدگی - تست لوله پلی اتیلن